Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Yerler

Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Yerler

26 Aralık 2021 1 Yazar:

Diyarbakır Gezi Notları. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Yerler ile Diyarbakır’da Online Rezervasyon yapılabilecek Konaklama Yerleri

Diyarbakır Kalesi

Ünlü şair Ahmed Arif’in “Bir de ağzı var dili yok” dediği eşsiz Diyarbakır Kalesi, surlarıyla dünyaca ünlü bir yapıdır. Kalenin surları yaklaşık 5200m uzunluğa sahiptir. Diyarbakır Kalesi iki bölümden oluşur. Bunlar Dış Kale ve İçkale’dir. Diyarbakır Kalesi ve meşhur surlarının yapımıyla ilgili kesin bilgi yoktur. Ancak surların yapılışının 400 yıllarında olduğu yaygın kanıdır.

Diyarbakır surlarının İçkale’deki Suriçi’nde kalan bölümü 599 metre uzunluğundadır. İçkale ile birlikte sur duvarlarının uzunluğu yaklaşık 5800 metreye çıkmaktadır. Surun duvarlarının 645 metre kadarlık bölümü ise çeşitli nedenlerle yıkılmıştır.

Surlar ve kale üzerinde toplam 101 burç bulunmaktadır.  Dış surlar üzerindeki 82 burçtan 7’si yıkılmıştır.  Üç ya da dört katlı olarak tasarlanan burçların, saldırılara karşı korunmak amacıyla yapıldığı bilinmektedir. Küçük boyutlu mekanlarıyla zemin katlar depo olarak kullanılmıştır. Birinci kattan itibaren askerler tarafından kullanılmıştır.

Diyarbakır Surlarında bulunan burçlar, dairesel, dörtgen ya da çokgen planlıdır. Surların bu kadar ihtişamlı görünmesinde duvarlar ve burçların 8-22 metre arasında değişen yüksekliğinin etkisi büyüktür.

Diyarbakır Surlarının kuzeye açılan Dağ Kapı (Harput Kapısı), batıya açılan Urfa Kapı (Rum veya Halep Kapısı),  güneye açılan Mardin Kapı (Tell Kapısı) ve doğuya açılam Yeni Kapı (Su, Satt veya Dicle Kapısı)  olmak üzere 4 ana kapısı vardır.

Surların kuzeydoğusunda bulunan İçkale; Saray Kapı ve Küpeli Kapı ile sur içine, Oğrun Kapı ve Fetih Kapı ile sur dışına açılmaktadır.

İçkale Artuklu Kemeri

Diyarbakır’daki Tarihi Camiler

Ulu Cami

Anadolu’daki en eski camilerden biri olan Diyarbakır Ulu Cami, kara taştan yapılmıştır. Diyarbakır’ın fethinden sonra 639 yılında Mar -Toma Kilisesi’nin Camiiye çevrilmesiyle kurulmuştur. Duvarlarında birçok uygarlığın kitabesi bulunan Ulu Cami, İslam aleminde 5. Haremşerif olarak bilinmektedir.

Diyarbakır Ulu Camii

Safa Camii

Akkoyunlular tarafından 1532 yılında yapılan eserin diğer adı Palu (Parlı) Camiidir.  Çini ve motiflerle süslen­miş minaresi kılıfla muhafaza edilmiştir. Safa Camii batısında Muslihiddin-i Lari’nin mezarı bulunmaktadır.

Behrampaşa Camii

Diyarbakır Valisi Behram Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır. Ancak eserin yapımında günümüzün mimarisinin belirgin izleri vardır.

Hazreti Süleyman Camii

Na­sıriye Kale Camii olarak da bilinir. 1155-1169 yılları arasında Nisanoğlu Ebul­ Kasım tarafından yaptırılmıştır. Camii Selçuklu tarzında, mimarisi ise Arap usulüdür.

Nebii Camii

Akkoyunlu eseridir. 15. Yüzyıldan kalma taşla örtülü tek kubbeli bir camiidir. Minaresinde Peygamber Efendi­mizden (Kaalen Nebiye) diye bahseden kitabelerin çokluğundan dolayı Nebi veya Peygamber Camii denildiği sanılmaktadır. 1530 yılında Hacı Hüseyin adlı bir kasap tarafından yaptırılan minare­si 1960 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yeri değiştirilerek onarılmıştır.

Fatihpaşa Camii

1516-1520 yılları arasında Diyarbakır Valisi olan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kurşunlu Camii’de denilmektedir. İlk Osmanlı eseri­dir. Duvarlı çok güzel Osmanlı çinileri ile kaplıdır. Mihrabı ve min­beri görkemli bir sanat yapıtı olan camii’nin ayrıntıları Selçuklu tarzındadır. Cumhuriyet devrinde onarılan Camii’nin yanında bir de türbe vardır.

Hüsrevpaşa Camii

1512-1528 yılları arasında Diyarbakır Valisi Hüsrevpaşa tarafından  yaptırılmıştır. Kesme taştan yaptırılmış olan minaresi Selçuklu tar­zında olup, sarkıtlarla süslüdür.

Melek Ahmet Camii

Yüzyılda Melek Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tamamı çiniden yapılmış mihrabı büyük ilgi çe­kmektedir. Minaresine yarıya kadar birbirini görmeyen iki merdiven­le çıkılır, yarıda bu iki merdiven birleşir. Kaidesinin süslemeciliği inceliklidir. Çini mozaiklerle süslü kabartmalar dikkat çekicidir.

İskender Paşa Camii

Vali iskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılmıştır. Önünde şadırvanı, doğusunda türbesi var­dır. Kara ve beyaz taşlarla süslü olan camii güzel bir Osmanlı eseridir.

Dört Ayaklı Minare

Akkoyunlu Kasım Han tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Ca­mii’sinin dört ayaklı minaresi yekpare dört sütun üzerinde inşaa ettirilmiş ilginç anıtlardandır. Minarenin sütunları altından yedi defa geçenin her dileğinin yerine geldiğine inanılır.

Diyarbakır’daki Kiliseler

Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi

Ali Paşa Mahallesi’ndeki kilise, günümüzde faal durumda olan tek kilisedir. Kilisenin yapım tarihi konusunda farklı düşünceler vardır.  Geç Roma dönemine tarihlenen bir kapısı ve mihrap üzerinde kalıntıları görülebilen mimari bezekler bulunmaktadır. Yapılan çok sayıdaki tadilat sonucunda planında değişiklikler olmuştur. En son 18. yüzyılda tadilat görmüştür.

Saint Georgi (Kara Papaz) Kilisesi

İç kalenin kuzeydoğu köşesinde yer alır. Yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak inşa tarzı ve yapıda kullanılan malzeme nedeniyle M.S. 2. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Kilise Artuklular döneminde sarayın hamamı olarak kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda Artuklu hükümdarlarının bu hamamda ve sarayda Cizreli bilgin El Ceziri’nin imal ettiği mekanik sistemleri kullandıkları yazılmaktadır.

Saint Georgi (Kara Papaz) Kilisesi

Saint Georgi (Kara Papaz) Kilisesi

Diyarbakır’daki Tarihi Bedesten ve Çarşılar

Uzun dönemde doğunun ticaret ve endüstri merkezlerinden olan Diyarbakır, bunu dokumaları ile maden işlerine borçludur. Diyarbakır ayrıca o dönemlerde bir çok ilginç malların yapılıp satıldığı bir kenttir.  Yine aynı dönemlerde kentte canlı bir ticaret hayatı olmuştur.

Ulu Cami’nin arkasında Sipahiler Çarşısı’nda, günümüzde de işlevini devam ettiren  buğday pazarı bulunmaktadır. Ortada geniş bir avlu, etrafında revaklar, arkalarında oda ve depoların yer aldığı güzel bir örnektir.

Diyarbakır’daki Kaplıcalar

Çermik Kaplıcası

Çermik Kaplıcası, ilçenin 3 km. doğusunda olup,  Türkiye’nin en önemli kaynaklarından biridir.  İstanbul Tıp Fakültesi’nce yapılan analizlere göre iltihaplı romatizmalarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve kadın hastalıklarında olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.

Diyarbakır Müzeleri

Diyarbakır Müzesi

Müzede Neolitik Çağ’dan itibaren Eski Tunç, Urartu, Assur, Hitit, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemi eserleri yer alır. Prehistorik devir seramikleri, Roma stelleri, heykel ve mimari parçaları, Artuklu çinileri, Osmanlı devri ahşap eserleri, silahlar, tekke eşyaları, takılar ve daha pek çok eser kronolojik sıra ile müzede sergilenmektedir.

Ziya Gökalp Müze Evi

Diyarbakır’ın tipik sivil mimarlık örneklerinden biri olan ev, 1808 yılında inşa edilmiştir. İki katlı bu yapıda malzeme olarak siyah bazalt taşı kullanılmıştır. Ünlü düşünür Ziya Gökalp’ın 1876 yılında doğduğu bu ev 23 Mart 1956 tarihinde müze-ev olarak ziyarete açılmıştır. Müzede yazara ait eşyaların yanı sıra, yörenin etnografik eserleri sergilenmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi

35 Yaş şiirinin büyük ozanı Cahit Sıtkı Tarancı’nın Diyarbakır’da doğduğu evdir. Müzede, Cahit Sıtkı’nın kitapları, el yazıları, kullandığı eşyalar, fotoğrafları ve kütüphanesi sergilenmektedir.

Diyarbakır Otelleri Online Rezervasyon

Şehir merkezi ve çevre ilçe Otelleri arasından bütçenize, zevkinize göre otel bulabilir, müşteri yorumlarını inceleyebilir veya anında rezervasyon yaparak en uygun fiyatla konaklama hizmeti alabilirsiniz.  Diyarbakır Otel Rezervasyonu için tıklayınız.