Kongre Oteli Nasıl Olmalı?

20 Ekim 2010 0 Yazar:

İyi Bir Kongre Oteli Nasıl Olmalı?
Dünyada var olan kongre turizmi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, şirketleri ve konukları ülkemize çekmek, uluslararası arenada biz de varız diyebilmek ve bu alanda iyi bir turist kitlesi edinebilmek için kongre otellerinin sahip olması gereken bazı gereklilikler bulu­nuyor. Öncelikle tesisin uygun fiziki yapıya, ye­terli teknik donanıma sahip olması; büyük sa­lonların yanında, ufak toplantılar için yeterli sayıda küçük salonların da olması şart. Kolonsuz büyük salon­ların taşıdığı önemin yanı sıra salonların bölünebilme özelliğinin olması ve bu salonları destekleye­cek lojistik imkânların bulunması iyi bir kongre otelinin nitelikleri arasında yer alıyor. Büyük kongrelere ev sahip­liği yapabilmek için en az 1000- 1500 kişi kapasiteli salonlara ihtiyaç duyulu­yor. Oda sayısının çokluğu ve teknik donanım da aynı oranda önem taşıyor.

Tüm bunların yanı sıra otel de katılım­cılara destek verecek yetişmiş, kalifiye elemanların bulunması da kritik nokta. Salonların küçük, giriş-çıkış ve ulaşı­mın zor, elemanların ve teknik donanı­mın yetersiz olması, kongre turizminin önünü kesen etkenler. Normal turizme oranla 3 kat getirisi olan kongre turizmi, ağırladığı konuklar açısın­dan, sosyal statüsü ve gelir düzeyi yüksek eğitimli bir ta­bakaya hitap ediyor. Dolayısıyla otel yönetiminin, bu tarz organizasyonlarda otelin tamamının kullanıldığı gerçeğini yadsımayarak, katılımcılarının yalnızca konfe­rans salonlarını değil, otelin tüm diğer faaliyet alanların­dan da yararlanmak isteyeceklerini düşüncesiyle; ye­mekten içeceğe, alışverişten eğlenceye tüm alanlarda özenli davranması gerekiyor.

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için, Forbes Dergisi’nin “Kongre Turizmi” ekinden derlenmiştir.

www.forbes.com.tr